Cá nhân nước ngoài có phải bắt buộc tham gia BHYT

Cá nhân nước ngoài có phải bắt buộc tham gia BHYT

Câu hỏi: Trong luật BHYT đối tượng áp dụng có phần dành cho các cá nhân, doanh nghiệp nước ngoài. Vậy đối tượng cá nhân nước ngoài có phải bắt buộc tham gia hay không? Hoặc nếu người nước ngoài tự nguyện tham gia có được không? Trả lời: Theo pháp luật về bảo hiểm y tế thì người lao động là người nước ngoài cũng thuộc đối tượng tham gia BHYT …

Chi tiết
Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản thì người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng BHYT

Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản thì người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng BHYT

Câu hỏi: Theo quy định luật BHYT trong thời gian thai sản từ ngày 01/07/2009 được hưởng BHYT không phải đóng tiền. Nhưng cty vẫn phải đóng khoản này. VD: Nhân viên A nghỉ thai sản tháng 5/2009 đến tháng 7/2009 sinh con trường hợp này có được hưởng thẻ BHYT không? Xin hỏi thời gian hưởng BHYT thai sản được tính theo thời gian nào? Dựa vào giấy khai sinh của …

Chi tiết

Quyết toán 2% để lại số tiền đóng BHXH của đơn vị đã đóng cho BHXH.

Câu hỏi: Hàng quý, khi quyết toán thu số tiền 2% để lại đơn vị sử dụng lao động giữ lại tính như thế nào? Tính 2% số tiền đóng BHXH của đơn vị đã đóng cho BHXH TP HCM hay 2% của cơ quan BHXH tính. VD:    1) Tổng quỹ lương quý 2/2009: 300.000.000 đồng ( do đơn vị nộp về BHXH) 2) Tổng quỹ lương quý 2/2009 do cơ …

Chi tiết
Mức lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT

Mức lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT

Câu hỏi: Mức lương làm căn cứ  đóng BHXH, BHYT? Trả lời: Mức lương làm cơ sở đóng BHXH là tổng mức tiền lương, tiền công (bao gồm các loại phụ cấp có tính chất như lương) ghi trên hợp đồng lao động. Tiền lương và phụ cấp nói trên phải thực hiện theo đúng thang, bảng lương mà doanh nghiệp đã xây dựng và đăng ký với cơ quan lao động …

Chi tiết
giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị doanh nghiệp tư nhân có bắt buộc phải đóng BHXH

Giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị doanh nghiệp tư nhân có bắt buộc phải đóng BHXH, BHYT

Câu hỏi: Giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị doanh nghiệp tư nhân có bắt buộc phải đóng BHXH, BHYT hay không? Trả lời: Căn cứ Quyết định 902/QĐ-BHXH ngày 26/06/2007 của BHXH Việt Nam ”Tiền lương, tiền công để tính đóng BHXH, BHYT của người quản lý doanh nghiệp là chủ sở hữu, Giám đốc doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh công ty hợp danh, Chủ tịch hội …

Chi tiết
Có đóng BHXH, BHYT trong thời gian NLĐ nghỉ sinh con

Có đóng BHXH, BHYT trong thời gian NLĐ nghỉ sinh con

Câu hỏi: Trong thời gian nghỉ sinh có phải đóng tiền BHXH, BHYT hay không? Trả lời: Thời gian nghỉ thai sản không đóng BHXH, chỉ đóng BHYT. Về nguyên tắc, Người lao động phải tự đóng 3%, nhưng nhà nước khuyến khích Người sử dụng lao động đóng thay cho người lao động trong những trường hợp này.

Chi tiết
Có đóng BHXH, BHYT trong thời gian NLĐ nghỉ không lương

Có đóng BHXH, BHYT trong thời gian NLĐ nghỉ không lương

Câu hỏi: Trong thời gian NLĐ nghỉ việc không lương, cty có phải đóng BHXH, BHYT không? có phải báo giảm lao động và thu lại thẻ BHYT không? Trả lời: Thời gian NLĐ nghỉ không lương không thuộc diện đóng BHXH, BHYT. Do đó, đơn vị phải báo giảm lao động tham gia BHXH và trả lại thẻ BHYT. Trường hợp không trả thẻ thì phải nộp bổ sung giá trị …

Chi tiết
Đóng BHXH cho nhân viên làm 2 công ty cùng lúc như thế nào

Việc đóng BHXH và BHYT của một nhân viên làm việc ở 02 công ty

Câu hỏi: Việc đóng BHXH và BHYT của một nhân viên làm việc ở 02 công ty như thế nào? đóng BHXH và BHYT của một nhân viên làm việc ở 02 công ty như thế nào? Trả lời: Theo qui định hiện hành người lao động làm việc tại nhiều nơi thì chỉ chọn 1 nơi để tham gia BHXH. Các nơi còn lại trả vào lương cho người lao động …

Chi tiết
Người lao động có hai sổ BHXH, đơn vị phải làm thủ tục gì?

Người lao động có hai sổ BHXH, đơn vị phải làm thủ tục gì?

Câu hỏi: Đơn vị đã làm thủ tục cấp sổ BHXH cho người lao động, nay người lao động cung cấp sổ BHXH cũ. Như vậy người lao động có 2 sổ, đơn vị phải làm thủ tục gì? Trả lời: Theo quy định mỗi người lao động chỉ được cấp 1 quyển sổ BHXH. Đơn vị cần lập công văn giải trình (kèm theo 2 quyển sổ BHXH của NLĐ) để …

Chi tiết
Phụ cấp độc hại có tính thuế tncn

Phụ cấp độc hại có tính thuế TNCN?

Câu hỏi: Phụ cấp độc hại có phải tính thuế thu nhập cá nhân không? Trả lời:   Theo quy định tại thông tư 84/2008/TT-BTC: Phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với những ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm thuộc các khoản phụ cấp, trợ cấp được trừ đi khi xác định thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công.

Chi tiết
Miễn thuế TNCN dành cho thu nhập làm thêm giờ

Miễn thuế TNCN của Thu nhập từ giờ làm thêm

Câu hỏi: Tôi xin hỏi có quy định nào về việc miễn thuế TNCN đối với số Thu nhập từ làm thêm giờ phải tính dựa trên cơ sở lương tháng/26 ngày không?   Trả lời: Theo hướng dẫn tại Thông tư 84/2008/TT- BTC, hướng dẫn thi hành Luật thuế Thu nhập cá nhân, phần tiền lương, tiền công trả cao hơn do phải làm việc ban đêm, làm thêm giờ được …

Chi tiết
Tính thuế TNCN tiền ăn

Tính thuế TNCN của tiền ăn

Câu hỏi: Tiền ăn có tính thuế TNCN hay không? Trả lời: Theo Điều 1, Thông tư 62/2009/TT-BTC Đối với khoản tiền ăn giữa ca: không tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động nếu người sử dụng lao động trực tiếp tổ chức bữa giữa ca cho người lao động. Trường hợp, đơn vị chi trả thu nhập không trực tiếp tổ chức bữa ăn ca mà chi tiền …

Chi tiết
Cách tính thuế tncn cho tiền trợ cấp nghỉ việc và nghỉ hưu sớm

Quy định tính thuế TNCN của tiền trợ cấp nghỉ việc và giải quyết nghỉ hưu trước tuổi

Câu hỏi: Tôi đang gặp 2 trường hợp. – Trường hợp 1: Công nhân thôi việc do chấm dứt HĐLĐ được trợ cấp 1 khoản tiền chi từ quĩ dự phòng trợ cấp mất việc làm (Tiền của công ty hỗ trợ) – Trường hợp 2: Tập đoàn CN Than KSVN chi hỗ trợ thêm cho người về hưu trước tuổi, lao động được hưởng trợ cấp thôi việc 1 lần từ …

Chi tiết
Bảo hiểm chi trả chế độ thai sản cho người lao động

Bảo hiểm chi trả chế độ thai sản cho người lao động

Câu hỏi: Cho tôi hỏi trợ cấp thai sản do BH chi trả là khoản thu nhập không chịu thuế có đúng không? Trả lời: Theo quy định tại thông tư 84/2008/TT-BTC: Các khoản trợ cấp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và Bộ luật lao động trong đó có: – Trợ cấp một lần sinh con, nhận con nuôi. – Các khoản trợ cấp khác do Bảo hiểm …

Chi tiết
Giải quyết chế độ nghỉ phép năm cho người lao động

Giải quyết chế độ nghỉ phép năm cho người lao động

  Câu hỏi: Theo quy định tại Khoản 1, Điều 74, Điều 75 và Khoản 2 Điều 77 Bộ luật Lao động, thì NLĐ có 12 tháng làm việc tại một doanh nghiệp hoặc với một NSDLĐ thì được nghỉ hàng năm, hưởng nguyên lương theo số ngày như sau: – 12 ngày làm việc, đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường; – 14 ngày làm việc, đối …

Chi tiết
Tiền trợ cấp được tính theo lương thực lĩnh hay lương cơ bản

Tiền trợ cấp được tính theo lương thực lĩnh hay lương cơ bản

Câu hỏi: Xin vui lòng cho biết khoản tiền trợ cấp được tính theo lương thực lĩnh hay lương cơ bản (có nhân hệ số) trong hợp đồng lao động. Trả lời: Theo quy định tại Điều 15 Nghị định 114/2002/NĐ-CP của Chính phủ thì Tiền lương làm căn cứ tính các chế độ trợ cấp mất việc/thôi việc là tiền lương theo HĐLĐ, được tính bình quân của 6 tháng liền …

Chi tiết
Chế độ bảo hiểm và giải quyết thôi việc của Doanh nghiệp

Chế độ bảo hiểm và giải quyết thôi việc của Doanh nghiệp

Câu hỏi : Tôi làm việc tại Công ty CDCC theo chế độ hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn. Từ năm 2011 trở về trước, Cty hằng tháng trích 28,5% tiền lương của tôi để nộp bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm y tế (BHYT). Vừa qua, tôi xin thôi việc. Nhưng sau hơn 2 tháng kể từ ngày tôi nộp đơn, Công ty chỉ ra …

Chi tiết
Hướng dẫn viết tắt tên, địa chỉ trên hóa đơn

Hướng dẫn viết tắt tên, địa chỉ trên hóa đơn

Ngày 10/12/2013, Tổng Cục Thuế có ban hành Công văn số 4291/TCT-CS hướng dẫn về việc viết tắt tên, địa chỉ trên hóa đơn như sau: Tại Khoản 2b Điều 14 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định: “Nội dung trên hóa đơn đã lập: Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người …

Chi tiết
Điều kiện thủ tục đăng ký và hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Điều kiện thủ tục đăng ký và hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Theo Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp và các Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 1 năm 2009 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. PHÒNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP THÔNG BÁO ĐIỀU KIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ …

Chi tiết