Những nội dung bắt buộc trên hóa đơn theo Thông tư 39

Khi sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp phải sử dụng hóa đơn để ghi thông tin nhập – xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Để bảo đảm hóa đơn được lập chính xác, dưới đây là những nội dung bắt buộc trên hóa đơn. Căn cứ: – Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về hóa đơn bán hàng; – Thông tư 26/2015/TT-BTC; – Thông tư 119/2014/TT-BTC. 09 nội dung phải có trên hóa đơn …

Chi tiết