Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa xuất khẩu

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vào nếu đáp ứng đủ các điều kiện và thủ tục. Dưới đây là quy định chi tiết về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa xuất khẩu. Căn cứ: – Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng; – Thông tư 119/2014/TT-BTC. Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng xuất khẩu Hàng …

Chi tiết