Quản Lý Nhân Sự

Tin chuyên ngành nhân sự

Có đóng BHXH, BHYT trong thời gian thử việc.

Câu hỏi: Thời gian thử việc có đóng BHXH, BHYT  không? Trả lời: Thời gian...

Câu hỏi: Thời gian thử việc có đóng BHXH, BHYT  không?

Trả lời: Thời gian thử việc (tối đa là 2 tháng) được thực hiện trên cơ sở “hợp đồng thử việc” chứ chưa phải là thời gian làm việc chính thức theo HĐLĐ, nên không thuộc diện đóng BHXH, BHYT.