Quản Lý Nhân Sự

Tin chuyên ngành nhân sự

Có đóng BHXH, BHYT trong thời gian NLĐ nghỉ sinh con

Có đóng BHXH, BHYT trong thời gian NLĐ nghỉ sinh con

Câu hỏi: Trong thời gian nghỉ sinh có phải đóng tiền BHXH, BHYT hay không?...

Câu hỏi: Trong thời gian nghỉ sinh có phải đóng tiền BHXH, BHYT hay không?

Trả lời: Thời gian nghỉ thai sản không đóng BHXH, chỉ đóng BHYT. Về nguyên tắc, Người lao động phải tự đóng 3%, nhưng nhà nước khuyến khích Người sử dụng lao động đóng thay cho người lao động trong những trường hợp này.