Luật định

Xu hướng nghề nghiệp

Công nghệ ứng dụng

4 chính sách mới liên quan lĩnh vực ICT có hiệu...

Trong tháng 9/2019, có 4 chính sách mới liên quan đến lĩnh vực ICT sẽ có hiệu lực, trong đó có quy định về...

Ứng dụng công nghệ Trí tuệ nhân tạo và Dữ liệu...

Ngày nay, Trí tuệ nhân tạo (AI – Artificial Intelligence) và Dữ liệu lớn (Big Data) được xem là một trong những công nghệ...